Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य कार्यालय ,सप्तरी

मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य कार्यालय ,सप्तरी

वित्तिय प्रगति 2078-09-06

सामाजिक मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको आ.व २०७७।७८ को वित्तिय प्रगति विवरण 
सि. नं.   कूल बजेट कूल खर्च प्रगति %
सामाजिक विकास मन्त्रालय 401798000.00 152661371.00 37.99%
स्वास्थ्य निर्देशनालय, सपही, धनुषा 202974000.00 107436474.00 52.93%
प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति केन्द्र, जनकपुरधाम 849785000.00 799730130.00 94.11%
प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, बारा 45265000.00 23836263.00 52.66%
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धनुषा 85431000.00 80086787.00 93.74%
स्वास्थ्य कार्यालयहरु 413438000.00 337507327.93 81.63%
प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुरधाम 613947000.00 506332267.00 82.47%
जिल्ला अस्पतालहरु 713046000.00 534580787.35 74.97%
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु 101127000.00 84112899.27 83.18%
कुल जम्मा 3426811000.00 2626284306.55 76.64%


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-11-23 00:53:11
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers