Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य कार्यालय ,सप्तरी

मधेश प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्वास्थ्य कार्यालय ,सप्तरी

वित्तिय प्रगति 2078-09-06

सामाजिक मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको आ.व २०७७।७८ को वित्तिय प्रगति विवरण 
सि. नं.   कूल बजेट कूल खर्च प्रगति %
सामाजिक विकास मन्त्रालय 401798000.00 152661371.00 37.99%
स्वास्थ्य निर्देशनालय, सपही, धनुषा 202974000.00 107436474.00 52.93%
प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति केन्द्र, जनकपुरधाम 849785000.00 799730130.00 94.11%
प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, बारा 45265000.00 23836263.00 52.66%
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धनुषा 85431000.00 80086787.00 93.74%
स्वास्थ्य कार्यालयहरु 413438000.00 337507327.93 81.63%
प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुरधाम 613947000.00 506332267.00 82.47%
जिल्ला अस्पतालहरु 713046000.00 534580787.35 74.97%
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु 101127000.00 84112899.27 83.18%
कुल जम्मा 3426811000.00 2626284306.55 76.64%


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-08-18 06:05:55
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers